ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการคลื่น 2300 MHz

NT Mobile

ตรวจสอบพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น การใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่สภาพภูมิประเทศ แนะนำใช้งานบนอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น