กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
* รหัสนักเรียน/นักศึกษา
* หมายเลขซิม
* เลขประจำตัวประชาชน
* ชื่อสถานศึกษา
* ชื่อ
* นามสกุล
* อีเมล
* เบอร์ที่ติดต่อได้
แนบรูปซิม
แนบรูปผู้ซื้อถือบัตรประชาชน
แนบรูปบัตรประชาชน
*กรุณาอัพโหลดรูปแนวตั้งเท่านั้น